Bệnh tiểu đường có nguy hiểm không? –Những ảnh hưởng bệnh tiểu đường đối với cơ thể

Bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến khả năng sản xuất hoặc sử dụng insulin của cơ thể, một loại hormone cho phép cơ thể biến glucose (đường) thành năng lượng. Bệnh tiểu đường có thể được kiểm soát hiệu quả khi được phát hiện sớm. Tuy nhiên, khi không được điều trị, nó có thể

Read more

Hotline:0246 6868 439