Tất cả sản phẩm đều đạt các chứng chỉ về An toàn thực phẩm, đạt các điều kiện khắt khe để xuất khẩu sang thị Trường Mỹ. Dưới đây là tập hợp những chứng chỉ mà Bein Nutri đã đạt được.

1.ISO 22000

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm mới được tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành. ISO 22000 được coi như là một bộ tiêu chuẩn khuôn mẫu có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức tham gia chuỗi thực phẩm nhằm tạo ra hệ thống an toàn thực phẩm để cung cấp những sản phẩm thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Tại EU, ISO 22000 đã được chấp thuận và triển khai rộng rãi.

 

Hotline:0246 6868 439